Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường từ Nguyễn Trãi đến Khương Đình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân đáng chú ý có tuyến đường từ Nguyễn Trãi đến Khương Đình với chiều dài khoảng 310 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở đường Nguyễn Trãi.

Tuyến đi trùng với một phần nhà máy của Công ty cao su Sao Vàng.

Tuyến đường kết thúc ở cuối ngõ 162 Khương Đình.

 Theo quy hoạch tuyến đường này đi qua địa bàn phường Hạ Đình, nối vào cầu Khương Đình.

5. Tuyến đường trùng với ngõ 235 Nguyễn Trãi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình đáng chú ý có tuyến đường trùng với ngõ 235 Nguyễn Trãi với chiều dài khoảng 312 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Nguyễn Trãi, đi trùng ngõ 235.

 Đi đi bên hông khu vực nhà máy thuốc lá Thăng Long.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

6. Tuyến nối mục 4 và 5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình đáng chú ý có tuyến nối mục 4 và 5 với chiều dài khoảng 356 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường mục 5, cuối ngõ 235.

 Khu đất kết thúc ở tuyến đường mục 4.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3)

chọn
Bỏ khung giá đất, bắt buộc thanh toán giao dịch qua ngân hàng
Đó là một trong những giải pháp được Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, chính sách tài chính về đất đai.