Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

1. Tuyến đường trùng với ngõ 85 Hạ Đình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường trùng với ngõ 85 Hạ Đình với chiều dài khoảng 236 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Xuân Trung. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Hạ Đình.

Tuyến đi trùng và mở rộng ngõ 85 Hạ Đình.

 

 Tuyến kết thúc khi hết đoạn sân bóng trong dự án Hoàng Huy Golden Land.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

2. Tuyến đường trùng với ngõ 85 Hạ Đình nối với đường Nguyễn Trãi 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Xuân Trung đáng chú ý có tuyến đường trùng với một phần ngõ 85 Hạ Đình nối với đường Nguyễn Trãi với chiều dài khoảng 500 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Xuân Trung. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở đi trung với đường bên hông dự án Golden Land.

 Tuyến đường này giao với đường ở mục 1.

 Đoạn đi trùng với ngõ 85 Hạ Đình.

 Tuyến kết thúc ở khu liền kề cuối ngõ 85.

3. Tuyến đường qua chung cư số 143, ngõ 85 Hạ Đình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình đáng chú ý có tuyến đường qua chung cư số 143, ngõ 85 Hạ Đình với chiều dài khoảng 90 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Xuân Trung. (Nguồn ảnh: Google).

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế. Đây là tuyến đường quy hoạch nối sang phường Thượng Đình.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3)