Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

 Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

7. Tuyến đường nối Thanh Đàm - Vĩnh Hưng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai đáng chú ý có tuyến đường nối Thanh Đàm - Vĩnh Hưng với chiều dài khoảng 900 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở nút giao Thanh Đàm - Thanh Lân. 

 Tuyến đường này đi qua Dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai và THCS Thanh Trì.

 Tuyến đi qua ngõ 17 Thanh Đàm, đoạn trụ sở Công an phường Thanh Trì.

 Tuyến đường này có đoạn cuối đi trùng ngõ 346 Vĩnh Hưng.

8. Tuyến đường nối Vĩnh Hưng - Đại Đồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì đáng chú ý có tuyến nối Vĩnh Hưng - Đại Đồng với chiều dài khoảng 286 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Vĩnh Hưng, đi trùng với ngõ 416.

 Tuyến kết thúc ở đường Đại Đồng, đối diện số nhà 79.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến đường từ Đại Đồng đến ngõ 670 Nguyễn Khoái

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì đáng chú ý có tuyến đường từ Đại Đồng đến ngõ 670 Nguyễn Khoái với chiều dài khoảng 356 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đại Đồng.

 Và kết thúc ở ngõ 670 Nguyễn Khoái.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-4)