Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường từ Nguyễn Khoái đến Ngũ Nhạc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam đáng chú ý có tuyến đường từ Nguyễn Khoái đến Ngũ Nhạc với chiều dài khoảng 280 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Khoái, gần ngõ 47 Nam Dư.

 Đoạn qua ngõ 47.

 Tuyến kết thúc khi đi qua đường Ngũ Nhạc.

5. Tuyến đường từ ngõ 95 Nam Dư đến mục 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 95 Nam Dư đến mục 4 với chiều dài khoảng 570 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 95 Nam Dư.

 Tuyến đường đi phía sau THCS Lĩnh Nam.

 

 Và kết thúc ở đường Ngũ Nhạc.

6. Tuyến đường bên hông trường THCS Lĩnh Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam đáng chú ý có tuyến đường bên hông trường THCS Lĩnh Nam với chiều dài khoảng 185 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam. (Nguồn ảnh: Google).

 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-4)