Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất từ ngõ Hạnh Phúc đến QL1A

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Cự Khối, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ ngõ Hạnh Phúc đến QL1A với diện tích khoảng  3.933,533 m2, dài khoảng 436 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu  ở ngõ Hạnh Phúc.

 Đoạn qua khu vực quy hoạch xây dựng cơ sở giáo dục.

 

 Đoạn cuối khu đất mở rộng ngõ 729.

 Khu đất kết thúc ở cầu Thanh Trì.

11. Khu đất song song khu dân cư Thống Nhất, Trung Thôn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối đáng chú ý có khu đất song song với khu dân cư Thống Nhất, Trung Thôn với diện tích khoảng 33.959,512 m2, dài khoảng 1,238 km.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở gần đường Long  Biên - Xuân Quan.

 Khu đất chạy dọc khu dân cư Thống Nhất, Trung Thôn.

 Khu đất nhìn từ cầu Vĩnh Tuy.

 Khu đất kết thúc khi hết khu dân cư.

12. Khu đất  từ mục 11 đến khu dân cư Trung Thôn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối đáng chú ý có khu đất từ mục 11 đến khu dân cư Trung Thôn với diện tích khoảng 2.259,807 m2, dài khoảng 140 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)