Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất từ ngõ Độc Lập đến đoạn đối diện ngõ Hòa Bình

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Cự Khối, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ ngõ Độc Lập qua ngõ Thống Nhất đến đoạn đối diện ngõ Hòa Bình với diện tích khoảng 64.037,732 m2, dài khoảng 1,47 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có diểm đầu gần ngõ Độc Lập, đi qua bên hông chùa Thổ Khối.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Đoạn qua con ngõ gần chùa Thổ Khối.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Khu đất đi bên hông khu dân cư ngõ Tự Do 1.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Đoạn đi qua ngõ Thống Nhất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối.

8. Khu đất từ mục 7 đến hết địa bàn phường Cự Khối

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối đáng chú ý có khu đất từ mục 7 đến hết địa bàn phường Cự Khối với diện tích khoảng 34.767,579 m2, dài khoảng 1,36 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất có điểm đầu ở mục 7, sau đó đi trùng với ngõ Thống Nhất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Đoạn qua trường mầm non Hoa Phượng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc khi hết khu dân cư.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

9. Khu đất từ mục 8 đến ngõ Thống Nhất

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối đáng chú ý có khu đất từ mục 8 đến ngõ Thống Nhất với diện tích khoảng 2.459,149 m2, dài khoảng 163 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)