Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất từ đường Xuân Đỗ đến khu tái định cư Cự Khối

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Cự Khối, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Xuân Đỗ đến khu tái định cư Cự Khối với diện tích khoảng 2.647,767 m2, dài khoảng 300 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất trên thực tế đnag thu hồi làm đường, đoạn đầu ở khu vực trường THCS Cự Khối.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất còn một số nhà dân chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Đoạn Khu tái định cư Cự Khối đã xây dựng trước đó.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc đoạn khu tái định cư Cự Khối.

5. Khu đất bên hông khu dân cư Thống Nhất, Trung Thôn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối đáng chú ý có khu đất bên hông khu dân cư Thống Nhất, Trung Thôn với diện tích khoảng 9.578,059 m2, dài khoảng 670 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đầu ngõ Thống Nhất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Khu đất này đi bên hông KDC Thống Nhất, Trung Thôn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Và kết thúc đoạn gần hết khu dân cư này.

6. Khu đất tiếp giáp với mục 5

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối đáng chú ý có khu đất tiếp giáp với mục 5 với diện tích khoảng 9.767,059 m2, dài khoảng 218 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)