Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất từ Vũ Xuân Thiều đến ngõ 765 Nguyễn Văn Linh

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Sài Đồng, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Vũ Xuân Thiều (trùng với đầu ngõ 88) đến ngõ 765 Nguyễn Văn Linh với diện tích khoảng 8.768,966 m2, dài khoảng 600 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng có điểm đầu trùng với đầu ngõ 88 Vũ Xuân Thiều.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua khu vực giáp ranh giữa khu dân cư và Công ty CP 22.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc ở cuối ngõ 765 Nguyễn Văn Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

5. Khu đất từ mục 4 đến đường Nguyễn Văn Linh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng đáng chú ý có khu đất từ mục 4 đến đường Nguyễn Văn Linh với diện tích khoảng 3.204,989 m2, dài khoảng 240 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

6. Khu đất từ mục 5 đến Vũ Xuân Thiều

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng đáng chú ý có khu đất từ mục 5 đến đường Vũ Xuân Thiều với diện tích khoảng 1.802,996 m2, dài khoảng 130 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)