Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ đường vườn hoa phía sau chung cư Le Grand Jardin đến ngõ 467 Nguyễn Văn Linh

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Sài Đồng, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ vườn hoa phía sau chung cư Le Grand Jardin đến ngõ 467 Nguyễn Văn Linh với diện tích khoảng 4.591,827 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh thời điểm chung cư Le Grand Jardin chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế nằm ở đoạn trường mầm non KĐT Sài Đồng, khu vực vườn hoa sau Le Grand Jardin.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi đi qua một số nhà dân ở phường Sài Đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Và kết thúc ở ngõ 467 Nguyễn Văn Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi để mở đường.

2. Khu đất nối mục 1 với Le Grand Jardin

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng đáng chú ý có khu đất nối mục 1 với dự án Le Grand Jardin thông ra đường Huỳnh Văn Nghệ có diện tích khoảng 1.644,975 m2.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm Le Grand Jardin chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất trên thực tế phía bên hông công viên phía sau chung cư Le Grand Jardin.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất này cơ bản đã thu hồi làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất chỉ còn đoạn cuối tiếp giáp với khu ở mục 1 chưa thu hồi làm đường.

3. Khu đất kéo dài đường Nguyễn Lam đến Sài Đồng

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng đáng chú ý có khu đất kéo dài đường Nguyễn Lam đến Sài Đồng với diện tích khoảng 7.082,357 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi kéo dài đường Nguyễn Lam.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 18.

Khu đất này kết thúc ở sát đường Sài Đồng, cách một dãy nhà thuộc khu đất thu hồi mở rộng đường Sài Đồng.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).

chọn