Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất từ Yến Vỹ Riverside đến gần đường tàu

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ dự án Yến Vỹ Riverside đến đường tàu với diện tích khoảng 4.906,575 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để làm đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm dự án Yến Vỹ Riverside chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế nằm bên hông dự án Yến Vỹ Riverside.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất này cơ bản không đi qua nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Khu đất kéo dài từ đường Gia Thượng đến gần đường tàu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Đoạn cuối khu đất sát với đường tàu chạy song song đường Ngô Gia Tự.

8. Khu đất chạy dọc đường tàu từ Đặng Vũ Hỷ đến khu đất mục 7

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất chạy dọc theo đường tàu từ Đặng Vũ Hỷ đến khi tiếp giáp với đoạn cuối khu đất ở mục 7 với diện tích khoảng 8.823,616 m2.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi chạy dọc đường tàu, qua cuối ngõ 105 Thanh Am.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Khu đất nhìn từ cầu Đuống.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc khi đi qua ngõ 987 Ngô Gia Tư.

9. Khu đất nối Đặng Vũ Hỷ với đường Nam Đuống

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất từ đường Đặng Vũ Hỹ đến đường Nam Đuống với diện tích khoảng 7.149,042 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Khu đất trên thực tế đang thu hồi làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Đoạn từ ngõ 66 Thanh Am đến đường Nam Đuống chưa thu hồi.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).