Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

9. Tuyến đường nối Cổ Linh - ngõ 26 Tư Đình qua chùa Sùng Khánh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên đáng chú ý có tuyến đường nối Cổ Linh - ngõ 26 Tư Đình qua chùa Sùng Khánh dài khoảng 200 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Cổ Linh đoạn cách nút giao Cổ Linh - Tư Đình khoảng 25 m.

Tuyến đường này cắt qua đường Tư Đình đoạn đầu ngõ 44 và 38 Tư Đình. Tuyến đi bên hông chùa Sùng Khánh và kết thúc ở ngõ 26 Tư Đình đoạn nút giao ngõ 26 Tư Đình với ngõ 11 Bát Khối.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch đi qua bên hông chùa Sùng Khánh, từ nút giao ngõ 11 Bát Khối và 26 Tư Đình.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến đi qua ngõ 34 Tư Đình.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến đường giao với đường Cổ Linh đoạn gần nút giao Cổ Linh - Tư Đình.

10. Ngõ 211 Bát Khối mở rộng, kéo dài đến đường Phố Trạm kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên đáng chú ý có tuyến đường mở rộng, kéo dài ngõ 211 Bát Khối đến đường Phố Trạm kéo dài khoảng 520 m. Trên thực tế, ngõ 211 Bát Khối có một phần đã mở rộng, phần cuối giao với đường Phố Trạm kéo dài theo quy hoạch chưa GPMB.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Trên thực tế, đây là tuyến đường mở rộng và kéo dài ngõ 211 Bát Khối, đoạn từ Tiểu học Long Biên đến Mầm non Long Biên A đã mở rộng. Đoạn từ Tiểu học Long Biên đến đường Bát Khối chưa mở rộng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Đoạn sẽ mở tính từ khu vực trường Mầm non Long Biên A đến Phố Trạm kéo dài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Đoạn sẽ mở theo quy hoạch đi qua nhiều nhà dân.

11. Ngách 211/54 Bát Khối kéo dài đến cầu Vĩnh Tuy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên đáng chú ý có ngách 211/54 Bát Khối kéo dài đến đường dẫn cầu Vĩnh Tuy khoảng 183 m. Tuyến này bắt đầu từ nút giao ngách 211/54 với ngõ 61 Phố Trạm, kết thúc ở đoạn quán Phương Nam, chân cầu Vĩnh Tuy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Ngách 211/54 Bát Khối mới được thảm nhựa gần đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Theo quy hoạch, ngách nãy sẽ được mở thẳng đến cầu Vĩnh Tuy từ nút giao ngõ 61 Phố Trạm.