4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm

Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 1.

Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm có địa giới năm hai bên đường 70. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường Tây Thăng Long đến Vành đai 3,5

Đường Tây Thăng Long đoạn qua địa bàn phường Tây Tựu bắt đầu từ đoạn chợ Phúc Lý đến Vành đai 3,5. Đoạn tuyến dài khoảng 2,2 km và đang thi công.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 2.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 3.

Đường Tây Thăng Long qua địa bàn phường Tây Tựu bắt đầu tư chợ Phúc Lý hướng về đường 70.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 4.

Đường Tây Thăng Long giao cắt với đường Tây Tựu.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 5.

Đoạn tuyến qua địa bàn phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm đang thi công.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 6.

Tuyến dài khoảng 2,2km và kết thúc ở nút giao với Vành đai 3,5.

2. Đường nối đường Tây Tựu đến gần Sùng Khang

Đoạn tuyến này dài khoảng 2,1km kéo dài từ đường Tây Tựu đoạn gần phố Trung Tựu và hướng về đường Sùng Khang. Hiện tại, một số đoạn của tuyến đường này đã thi công.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường từ đường Tây Tựu đến gần đường Sùng Khang. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 8.

Đoạn tuyến này bắt đầu từ đường Tây Tựu, gần Nhổn và ga đường sắt trên cao.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 9.

Tuyến cắt qua phố Trung Kiên hướng về đường Tây Thăng Long.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 10.

Trên thực tế, tuyến đường này đã thi công được một 2 đoạn ngắn ở hai bên đường Tây Thăng Long.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 11.

Hai đoạn của tuyến đường qua đường Tây Thăng Long đã xây dựng nhìn từ trên cao.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 12.

Tuyến đường này giao cắt với đường Tây Thăng Long theo qui hoạch.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 13.

Đoạn tuyến được xây dựng chủ yếu đi qua những ô đất phân lô.

3. Đường từ Vành đai 3,5 đến gần cầu Đìa

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,5km nối từ Vài đai 3,5 đến gần cầu Đìa và giao cắt với tuyến đường nếu ở mục 2. Tuyến đường này chạy gần song song với đường Tây Thăng Long.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 14.

Sơ đồ đoạn tuyến nhìn trên bản đồ. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 15.

Tuyến đường xây dựng được một đoạn ngắn, giao cắt với đường nêu ở mục 2.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 16.

Đoạn tuyến này chạy gần song song với đường Tây Thăng Long và cũng giao cắt với Vành đai 3,5 đoạn gần chung cư Tây Tựu.

4. Đường nối Trung Tựu với Vành đai 3,5

 Đường nối Trung Tựu với Vành đai 3,5 dài khoảng 1,6 km bắt đầu từ đoạn gần khu Depot của đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, cắt qua đường Tây Tựu đến Vành đai 3,5.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 17.

Sơ đồ đoạn tuyến nhìn trên bản đồ. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 18.

Đây thực tế là tuyến đường nối Văn Tiến Dũng đến Vành đai 3,5.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm - Ảnh 19.

Trên địa bàn phường Tây Tựu, tuyến có một đoạn ngắn từ khu Depot.