Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

17. Tuyến từ nghĩa trang phường Ngọc Thụy đến đê Ngọc Thụy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến đường từ nghĩa trang phường Ngọc Thụy đến đê Ngọc Thụy dài khoảng 756 m. Tuyến có điểm đầu ở đường qua Khai Sơn City, tuyến đi trùng bởi ngõ 604 Ngọc Thụy và kết thúc ở đường đê Ngọc Thụy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở đường qua Khai Sơn City, qua khu vực nghĩa trang phường Ngọc Thụy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Tuyến đi qua đoạn nút giao ngõ 606 và 604 Ngọc Thụy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Đoạn cuối, tuyến đi trùng với ngõ 604 Ngọc Thụy và kết thúc khi giao với đường đê.

18. Tuyến đường mở rộng ngõ 604 và 606 Ngọc Thụy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến đường mở rộng ngõ 604 và 606 Ngọc Thụy dài khoảng 582 m. Tuyến có điểm đầu ở cuối ngõ 604 Ngọc Thụy đoạn gần Ao Lão. Tuyến mở rộng ngõ 604 đến ngõ 606 và kéo dài đến hết khu dân cư bên phải của ngõ này. Đoạn cuối ngõ 606 đã mở rộng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 6.

Tuyến có điểm đầu ở cuối ngõ 604 Ngọc Thụy đoạn gần Ao Lão.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 7.

Tuyến mở rộng ngõ 604 Ngọc Thụy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 8.

Tuyến mở rộng ngõ 604 đến ngõ 606.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 9.

Đoạn cuối ngõ 606 Ngọc Thụy đã mở rộng.

19. Tuyến đường nối ngõ 606 Ngọc Thụy với sân vận động Học viện Hậu cần

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến đường nối ngõ 606 Ngọc Thụy với sân vận động Học viện Hậu cần dài khoảng 300 m. Tuyến có điểm đầu ở ngõ 606 Ngọc Thụy gần với chung cư Học viện Hậu cần. Tuyến đi qua bên hông trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng và kết thúc khi giao với đường bên hông sân vận động Học viện Hậu cần.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 12.

Tuyến đường có điểm đầu gần chung cư Học viện Hậu cần.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 13.

Tuyến đi qua bên hông trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 14.

Và kết thúc ở tuyến đường bên hông sân vận động Học viện Hậu cần.