Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến từ đường gom QL5 đến đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ đáng chú ý có tuyến từ đường gom QL5 đến đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây dài khoảng 800 m. Tuyến có điểm đầu ở đường gom QL5, đoạn đầu đến nút giao đường Nguyễn Mậu Tài - ngõ A5 Kiên Thành đã thi công. Tuyến kết thúc ở đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây đoạn cách đường Lý Thánh Tông khoảng 130 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đường gom QL5. Đoạn đầu tuyến đã thi công. Trên thực tế, đoạn từ đường Nguyễn Mậu Tài đang thi công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến đường này đang được thi công cùng với Eurowindow Twin Parks.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến kết thúc ở đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây đoạn cách đường Lý Thánh Tông khoảng 130 m.

5. Tuyến nối Đoàn Quang Dung - Lý Thánh Tông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ đáng chú ý có tuyến nối Đoàn Quang Dung - Lý Thánh Tông dài khoảng 787 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Đoàn Quang Dung, lối vào bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Tuyến đi thẳng và kết thúc ở đường Lý Thánh Tông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Tuyến có điểm đầu ở đường Đoàn Quang Dung, đoạn BV Đa khoa Gia Lâm.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến đường này trên thực tế đang được xây dựng cùng với hạ tầng khu đô thị tại đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Một số nhà dân trên đường Kiên Thành thuộc phạm vi của tuyến đường.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến kết thúc ở đường Lý Thánh Tông.

6. Tuyến đường nối Nguyễn Mậu Tài với đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây qua BV Đa khoa Gia Lâm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ đáng chú ý có đường nối Nguyễn Mậu Tài với đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây qua BV Đa khoa Gia Lâm dài khoảng 590 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến đường trên thực tế đi qua bên hông BV Đa khoa Gia Lâm.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ.