Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến từ đường gom QL5 đến đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ đáng chú ý có tuyến từ đường gom QL5 đến đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây dài khoảng 800 m. Tuyến có điểm đầu ở đường gom QL5, đoạn đầu đến nút giao đường Nguyễn Mậu Tài - ngõ A5 Kiên Thành đã thi công. Tuyến kết thúc ở đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây đoạn cách đường Lý Thánh Tông khoảng 130 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đường gom QL5. Đoạn đầu tuyến đã thi công. Trên thực tế, đoạn từ đường Nguyễn Mậu Tài đang thi công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến đường này đang được thi công cùng với Eurowindow Twin Parks.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến kết thúc ở đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây đoạn cách đường Lý Thánh Tông khoảng 130 m.

5. Tuyến nối Đoàn Quang Dung - Lý Thánh Tông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ đáng chú ý có tuyến nối Đoàn Quang Dung - Lý Thánh Tông dài khoảng 787 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Đoàn Quang Dung, lối vào bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Tuyến đi thẳng và kết thúc ở đường Lý Thánh Tông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Tuyến có điểm đầu ở đường Đoàn Quang Dung, đoạn BV Đa khoa Gia Lâm.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến đường này trên thực tế đang được xây dựng cùng với hạ tầng khu đô thị tại đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Một số nhà dân trên đường Kiên Thành thuộc phạm vi của tuyến đường.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến kết thúc ở đường Lý Thánh Tông.

6. Tuyến đường nối Nguyễn Mậu Tài với đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây qua BV Đa khoa Gia Lâm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ đáng chú ý có đường nối Nguyễn Mậu Tài với đường nối Vinhomes Ocean Park - sông Cầu Bây qua BV Đa khoa Gia Lâm dài khoảng 590 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến đường trên thực tế đi qua bên hông BV Đa khoa Gia Lâm.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ.

 

chọn
Hà Nội: Dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất
UBND TP Hà Nội vừa hoàn thành dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP Hà Nội.