Quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

5. Tuyến đường từ Tiểu học Đông Hội đến sông Ngũ Huyện Khê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội đáng chú ý có tuyến từ Tiểu học Đông Hội đến sông Ngũ Huyện Khê dài khoảng 1,044 km. Tuyến có điểm đầu ở đoạn trường Tiểu học Đông Hội, từ đây đến UBND xã Đông Hội đã thi công. Đoạn từ UBND xã đến đường Đông Hội hiện đang thi công.

Theo quy hoạch, tuyến đường này sẽ mở rộng một phần đường Đông Hội đến cầu bắc qua sông Ngũ Huyện Khê. Tuyến kết thúc khi qua cầu này, giao với đường quy hoạch (đường dẫn lên cầu Tứ Liên chạy dọc sông Ngũ Huyện Khê).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến đường nà có điểm đầu từ trường Tiểu học Đông Hội, đoạn đầu tuyến đã thi công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Đoạn qua UBND xã đang thi công đến đoạn giao với đường Đông Hội.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến kết thúc ở đoạn sông Ngũ Huyện Khê, khi giao với đường dẫn lên cầu Tứ Liên chạy dọc con sông này theo quy hoạch.

6. Tuyến đường từ đình Lê Xá đến sông Ngũ Huyện Khê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội đáng chú ý có tuyến đường từ đình Lê Xá đến sông Ngũ Huyện Khê dài khoảng 687 m.  Tuyến có điểm đầu ở đoạn đình Lê Xá, tuyến đi qua khu vực cánh đồng bên hông làng Hội Phụ, kết thúc ở đoạn sông Ngũ Huyện Khê khi giao với đường dẫn lên cầu Tứ Liên chạy dọc con sông này theo quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Tuyến đường này có điểm đầu ở gần đình Lê Xá. Tuyến đi qua một số nhà dân và đi phía bên hông làng Hội Phụ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến đường này kết thúc ở đoạn sông Ngũ Huyện Khê.

7. Tuyến đường từ trường THCS Đông Hội đến làng Hội Phụ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội đáng chú ý có tuyến đường từ trường THCS Đông Hội đến làng Hội Phụ dài khoảng 649 m. Trong đó phần lớn tuyến đã làm. Tuyến còn đoạn ngắn đi qua hồ ở trước UBND xã Đông Hội vào làng Hội Phụ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến đường trên thực tế cơ bản đã thi công phần lớn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến đường sẽ mở này còn đoạn cuối nối vào làng Hội Phụ.

 

Quy hoạch
 
chọn