Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ xã Hải Bối. (Nguồn ảnh: Google).

14. Tuyến nối đường Hải Bối với đường 6

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến nối đường Hải Bối với đường 6 dài khoảng 1,350 km. Tuyến có điểm đầu ở đường Hải Bối đoạn cách UBND xã này khoảng 100 m. Tuyến đi qua bên hông hồ điều hòa Phương Trạch, cắt đường 6 đoạn cách cầu Phương Trạch khoảng 330 m. Tuyến kết thúc khi giao với kênh dẫn nước từ KCN Bắc Thăng Long đến hồ điều hòa Phương Trạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở đường Hải Bối đoạn cách UBND xã này khoảng 100 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Tuyến đường này có một phần đã thi công cùng với khu đất dịch vụ tại đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Tuyến đi qua bên hông hồ điều hòa Phương Trạch, cắt đường 6 đoạn cách cầu Phương Trạch khoảng 330 m. Tuyến kết thúc khi giao với kênh dẫn nước từ KCN Bắc Thăng Long đến hồ điều hòa Phương Trạch.

15. Tuyến từ Hải Bối đến đường 6 song song với đường ở mục 14

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến từ Hải Bối đến đường 6 song song với đường ở mục 14 dài khoảng 772 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Hải Bối cách đường mục 14 khoảng 111 m. Đoạn đầu tuyến và cuối tuyến đã thi công, hiện còn đoạn ở giữa. Tuyến này cơ bản chạy song song với đường mục 14 và kết thúc ở đường 6 đoạn cách cầu Phương Trạch khoảng 478 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Tuyến có điểm đầu ở đường Hải Bối cách đường mục 14 khoảng 111 m. Đoạn đầu tuyến và cuối tuyến đã thi công, hiện còn đoạn ở giữa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Tuyến đường còn một đoạn giữa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Tuyến này cơ bản chạy song song với đường mục 14 và kết thúc ở đường 6 đoạn cách cầu Phương Trạch khoảng 478 m.

16. Tuyến nối đường mục 14 với 15

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến nối đường mục 14 với 15 dài khoảng 70 m. Tuyến đường này trên thực tế đã có mặt bằng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.