Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Hải Bối, huyện Đông Anh. (Nguồn ảnh: Google).

11. Tuyến đường chạy dọc kênh dẫn nước từ cầu Việt Thắng đến hồ điều hòa Phương Trạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường chạy dọc kênh dân nước từ cầu Việt Thắng đến hồ điều hòa Phương Trạch dài khoảng 2,43 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở gần đường Võ Văn Kiệt (đoạn cầu Việt Thắng). Tuyến chạy dọc theo kênh dẫn nước và kết thúc ở hồ điều hòa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở gần đường Võ Văn Kiệt hiện tại, đoạn cầu Việt Thắng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Tuyến chạy dọc kênh dẫn nước qua nghĩa trang thôn Cổ Điển, xã Hải Bối.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Tuyến đường này kết thúc ở đoạn hồ điều hòa Phương Trạch.

12. Tuyến nối đường mục 11 với đường 6

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 1 với đường 6 dài khoảng 300 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 11 đoạn cách hồ điều hòa Phương Trạch khoảng 235 m. Tuyến giao với đường 6 đoạn cách cầu Phương Trạch khoảng 462 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 11 đoạn cách hồ điều hòa Phương Trạch khoảng 235 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Tuyến giao với đường 6 đoạn cách cầu Phương Trạch khoảng 462 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Toàn cảnh tuyến đường.

13. Tuyến từ đường mục 12 với đường nối Đường 6 - Hoàng Sa

Đướng sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến từ đường mục 12 với đường nối Đường 6 - Hoàng Sa dài khoảng 265 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 12 đoạn cách đường 6 khoảng 147 m. Tuyến giao với đường nối Đường 6 - Hoàng Sa đoạn cách đường 6 khoảng 257 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối trên thực tế.