Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh

Phân khu đô thị sông Hồng sắp phê duyệt đi qua địa bàn huyện Đông Anh có diện tích gần 2.000 ha (tính cả mặt nước sông Hồng).

Video Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 1.

Sơ đồ Phân khu đô thị sông Hồng sắp phê duyệt đi qua địa bàn huyện Đông Anh. (Nguồn ảnh: Google).

Phân khu đô thị sông Hồng sắp phê duyệt đi qua địa bàn huyện Đông Anh có diện tích khoảng gần 2.000 ha (tính cả mặt nước sông Hồng).. Phân khu thuộc địa bàn các xã Đại Mạch, Võng La, Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá, Xuân Canh và Đông Hội với khoảng 18 km đê Tả Hồng tính từ địa giới xã Đại Mạch đến xã Đông Hội.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 2.

Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh giáp ranh với xã Tráng Việt, Mê Linh, ranh giới tính từ đoạn gần chùa Ngòi Mạch Lũng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 3.

Phân khu này đi qua lần lượt các xã là Đại Mạch, Võng La, Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tàm Xã, Xuân Canh và Đông Hội.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 4.

Khu vực thuộc địa bàn xã Đại Mạch.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 5.

Khu vực thuộc địa bàn xã Võng La có không có nhiều nhà dân ngoài đê.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 6.

Khu vực này có bãi bồi lớn, chủ yếu trồng cây, hoa màu.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 7.

Phân khu đô thị sông Hồng qua xã Đại Mạch, Võng La.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 8.

Đối diện với phân khu này là quận Bắc Từ Liêm.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 9.

Hình ảnh phân khu thuộc xã Võng La.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 10.

Hình ảnh thuộc xã Đại Mạch, với lác đác cụm dân cư xây dựng kiên cố ngoài đê Tả Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 11.

Khu vực xã Đại Mạch có nhiều ô đất mới xây tường bao.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 12.

Trên địa bàn xã Võng La, khu vực ngoài đê có nhiều bãi vật liệu xây dựng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 13.

Khu vực này đối diện với cống Chèm thuộc phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 14.

Hình ảnh thuộc xã Võng La, đoạn sát cầu Thăng Long với bãi bồi giữa sông Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 15.

Ngoài đê xã Võng La cũng có nhà dân xây kiên cố xen giữa các bãi vật liệu.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 16.

Đoạn tiếp giáp với cầu Thăng Long thuộc làng chài Võng La.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 17.

Đây la fkhu vực ngoài đê có nhiều nhà dân nhất của xã Võng La.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 18.

Khu vực này đối diện với phường Đông Ngạc.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 19.

Kế tiếp xã Võng La, phân khu đô thị sông Hồng đi qua địa bàn xã Hải Bối với nhà dân dày đặc ngoài đê.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 20.

Xã Hải Bối cũng có bãi bồi rất lớn.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 21.

Bãi bồi nơi người dân trồng lúa, sau đó đến khu vực nhà dân và bãi sông Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 22.

Xã Hải Bối khu vực ngoài đê nhìn từ xã Vĩnh Ngọc.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 23.

Phân khu đô thị sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Ngọc, hai bên cầu Nhật Tân.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 24.

Khu vực ngoài đê thuộc xã Vĩnh Ngọc có bãi bồi lớn nhưng nhà dân chiếm tỷ lệ thấp.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 25.

Khu vực bài bồi thuộc phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc và Tám xá chủ yếu là nơi trồng rau, cây ăn quả.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 26.

Đoạn thuộc địa bàn xã Tàm Xá.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 27.

Đoạn thuộc địa bàn xã Xuân Canh.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 28.

Khu vực phân khu đô thị sông Hồng thuộc địa bàn xã Xuân Canh giáp với Bắc Cầu, Long Biên mới có nhà dân.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 29.

Khu vực phân khu thuộc xã Xuân Canh, giáp với xã Đông Hội hầu như không có nhà dân do bãi bồi rất hẹp.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 30.

Hình ảnh phân khu thuộc thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 31.

Trên địa bàn huyện Đông Anh, phân khu đô thị sông Hồng kết thúc ở xã Đông Hội,

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 32.

Phân khu thuộc huyện Đông Anh có nhiều khu dân cư lớn.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 33.

Thậm chí có khu vực nhà cửa nhiều tầng, biệt thự.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh - Ảnh 34.

Hình ảnh nhà cửa xây kiên cố ở xã Hải Bối, phía bên kia sông là các tòa chung cư thuộc quận Tây Hồ.