Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Phân khu đô thị sông Hồng sắp phê duyệt đi qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm với diện tích khoảng hơn 7,1 triệu m2 (tính cả phần mặt nước sông Hồng).
Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 1.

Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đi qua các phường gồm: Thượng Cát, Liên Mạc, Thụy Phương và Đông Ngạc. (Nguồn ảnh: Google).

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, phân khu đô thị sông Hồng có diện tích khoảng 7.135.966 m2 (tính cả phần mặt nước sông Hồng). Phân khu đi qua địa bàn các phường gồm Thượng Cát, Liên Mạc, Thụy Phương và Đông Ngạc từ đường Thượng Cát đến An Dương Vương với khoảng hơn 8 km đường đê Hữu Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 2.

Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nhìn từ huyện Đan Phượng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 3.

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, phân khu đô thị sông Hồng bắt đầu từ đường Thượng Cát, giáp ranh với xã Liên Trung, huyện Đan Phượng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 4.

Khu vực thuộc phường Thượng Cát có bãi bồi ngoài đê Hữu Hồng rộng, nhiều nhà dân xây dựng kiên cố.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 5.

Khu vực này cũng có cơ sở dạy nghề.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 6.

Khu vực bãi bồi đối diện đường 70, bên trái thuộc về phường Thượng Cát, bên phải của phường Liên Mạc.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 7.

Khu vực ngoài đê phường Thượng Cát chủ yếu người dân kinh doanh, sản xuất đồ gỗ.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 8.

Hình ảnh nhà dân ở chân đê phường Thượng Cát.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 9.

Trên địa bàn phường Liên Mạc, phân khu đô thị sông Hồng cũng có các bãi bồi lớn.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 10.

Các bãi bồi này đối diện với các làng Yên Nội, Hoàng Xá, Mạc Xá.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 11.

Đây chủ yếu tồn tại các bãi tập kết cát xây dựng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 12.

Khu vực bãi bồi ngoài làng Yên Nội hầu như không có nhà dân.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 13.

Nơi đây chủ yếu là khu vực tập kết cát.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 14.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 15.

Khu vực này cũng chủ yếu là đất canh tác rau màu của người dân.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 16.

Khu vực đối diện làng Mạc Xá có nhiều nhà dân xây dựng kiên cố.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 17.

Nơi đây cũng có một trung tâm đào tạo lái xe đang hoạt động.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 18.

Hình ảnh nhà dân xây dựng kiên cố ngoài đê Hữu Hồng đối diện làng Mạc Xá.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 19.

Khu vực ngoài đê đối diện làng Hoàng Xá chủ yếu là nhà tạm.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 20.

Phân khu đô thị sông Hồng cũng đi qua khu vực cống Chèm.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 21.

Khu vực này cũng có công trình tôn giáo là chùa Hoàng Xá.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 22.

Khu vực ngoài đê Hữu Hồng (đường Thụy Phương) đối diện làng Chèm có ít nhà dân.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 23.

Khu vực này bãi bồi khá hẹp.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 24.

Đình Chèm - Di tích quốc gia đặc biệt cũng ở khu vực này.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 25.

Hình ảnh phân khu đô thị sông Hồng đoạn qua phường Đông Ngạc. Khu vực này đến sát chân cầu Thăng Long có nhiều nhà dân xây dựng kiên cố.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 26.

Cầu Thăng Long trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 27.

Một bên cầu có nhiều nhà dân.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 28.

Bên phía giáp quận Tây Hồ chủ yếu là nhà tạm.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 29.

Hết địa giới phường Đông Ngạc cũng là hết phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 30.

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, phân khu sông Hồng kết thúc khi hết địa bàn phường Đông Ngạc đoạn phố Nhật Tảo.

Video toàn cảnh Phân khu đô thị sông Hồng qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm.