Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì

Phân khu đô thị sông Hồng sắp phê duyệt đi qua địa bàn huyện có diện tích khoảng hơn 1.135 ha (tính cả mặt nước sông Hồng).

Video Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 1.

Sơ đồ phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 2.

Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì có diện tích hơn 1.135 ha, tính cả phần mặt nước sông Hồng. Phân khu chủ yếu đi qua các xã Yên Mỹ, Duyên Hà và Vạn Phúc. Hai xã khác là Tứ Hiệp và Ngũ Hiệp chỉ có một phần nhỏ diện tích.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 3.

Trên địa bàn huyện Thanh Trì, phân khu tính từ địa bàn xã Yên Mỹ, giáp ranh với phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 4.

Trong đó, xã Yên Mỹ hoàn toàn thuộc phân khu đô thị sông Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 5.

Khu vực thuộc địa bàn xã này có bãi bồi rộng lớn.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 6.

Hình ảnh nhà dân xây dựng thuộc xã Yên Mỹ.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 7.

Khu dân cư xã Yên Mỹ nằm xen kẽ giữa các hồ nước, bãi bồi trồng rau.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 8.

Thời gian gần đây, xã Yên Mỹ tiến hành dồn điền, đổi thửa, xây dựng vùng trồng rau an toàn.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 9.

Hình ảnh các khu vực trồng rau an toàn của xã Yên Mỹ.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 10.

Khu vực thuộc xã Yên Mỹ chủ yếu là đất nông nghiệp trồng rau và cây ăn quả.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 11.

Khu vực ngoài đê của huyện Thanh Trì cũng có một số khu trải nghiệm.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 12.

Giáp ranh với xã Đông Mỹ và Yên Mỹ là xã Duyên Mỹ của huyện Thanh Trì. Đây cũng là một xã nằm hoàn toàn bên ngoài đê Hữu Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 13.

Phân khu đô thị sông Hồng thuộc xã Duyên Hà đối diện với phân khu thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 14.

Địa bàn xã Duyên Hà cũng là vùng trồng rau truyền thống của huyện Thanh Trì. Ngoài ra, xã Duyên Hà có làng nghề bánh trưng Tranh Khúc nổi tiếng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 15.

Hình ảnh các bãi bồi trồng rau của xã Duyên Hà.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 17.

Xã Duyên Hà cũng có nhiều khu vực nhà dân xây dựng kiên cố sát sông Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 18.

Địa bàn xã này cũng có một số cơ sở tôn giáo.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 19.

Hình ảnh làng bánh chưng Tranh Khúc thuộc xã Duyên Hà.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 20.

Địa bàn xã này cũng đang có nhiều công trình xây dựng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 21.

Khu vực nuôi cá lồng bè của người dân trên sông Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 22.

Hình ảnh nhà dân sát với mép nước sông Hồng thuộc xã Duyên Hà.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 24.

Tiếp giáp với xã Duyên Hà, thuộc phân khu đô thị sông Hồng là địa bàn xã Vạn Phúc.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 25.

Xã này cũng có phần lớn diện tích nằm ngoài đê Hữu Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 26.

Địa bàn xã Vạn Phúc chủ yếu trồng cam Canh, quất cảnh.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 27.

Nằm ven đê sông Hồng, xã Vạn Phúc không có đất trồng lúa, 100% diện tích đất nông nghiệp được phủ kín cây ăn quả.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 28.

Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì kết thúc đoạn hết địa bàn xã Vạn Phúc ở khu vực bến phà.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Ảnh 29.

Khu vực phân khu đô thị sông Hồng này giáp ranh với xã Ninh Sở của huyện Thường Tín.