Quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường chạy song song với đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và đê tả sông Hồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường chạy song song với đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và đê tả sông Hồng dài khoảng 3 km. 

Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn gần đường Phương Trạch (đoạn giữa đường Hoàng Sa và đường 6). Tuyến chạy song song với đường Hoàng Sa đến nút giao đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp.

Từ nút giao trên, tuyến tiếp tục chạy song song đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp - đường đê tả sông Hồng. Tuyến chạy song song với đường đê và kết thúc ở đường quy hoạch gần khu dân cư.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến đường này có điểm đầu gần đường Phương Trạch, đi giữa đường Hoàng Sa và đường 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến chạy vòng cung theo nút giao đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Từ nút giao tuyến tiếp tục chạy song song đường Võ Nguyên Giáp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Tuyến đi qua khoảng giữa của UBND xã Vĩnh Ngọc và trường Tiểu học Vĩnh Ngọc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Sau khi chạy song song với đường đê tả sông Hồng, tuyến kết thúc ở gần khu dân cư Phương Trạch, khi giao với đường quy hoạch.

5. Tuyến đường mở rộng ngõ 191 Phương Trạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường mở rộng ngõ 191 Phương Trạch dài khoảng 416 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Phương Trạch, điểm cuối kết thúc khi hết ngõ 191 và giao với đường quy hoạch từ đê tả sông Hồng đến Hoàng Sa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến đường này mở rộng ngõ 191 về phía bên trái (hướng từ đường Phương Trạch đến hết ngõ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Ngõ 191 theo quy hoạch được mở rộng gấp đôi.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến đường này kết thúc khi hết ngõ 191 và giao với đường quy hoạch.

6. Tuyến đường nối Phương Trạch với đường quy hoạch từ đê tả Hồng đến Hoàng Sa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường nối Phương Trạch với đường quy hoạch từ đê tả Hồng đến Hoàng Sa dài khoảng 405 m. Tuyến có điểm đầu trùng với tuyến ở mục 5, điểm cuối ở đường quy hoạch cách điểm cuối đường mục 5 khoảng 87 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Tuyến có điểm đầu trùng với tuyến ở mục 5.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc.

 

Quy hoạch
 
chọn