Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất bên hông Wellspring School

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất bên hông Wellspring School với diện tích khoảng 9.567,895 m2.

Khu đất bên hông Wellspring School có hình vòng cung, kết nối hai đầu với đường Hồng Tiến. Đối diện với đường vòng cung của Golden City.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm Golden City chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất trên thực tế ở bên hông trường Wellspring School. Tiếp giáp với đường Hồng Tiến.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Đoạn cuối khu đất cũng tiếp giáp với đường Hồng Tiến.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Toàn cảnh khu đất trên thực tế sắp thu hồi để mở đường.

5. Khu đất mở rộng đường Hoàng Minh Đạo

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Hoàng Minh Đạo từ nút giao Hoàng Như Tiếp đến Lâm Hạ với diện tích khoảng 10.822,967 m2. Trong đó chủ yếu mở rộng phía bên trái đường (hướng từ nút giao Hoàng Như Tiếp về Lâm Hạ).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm Công viên Hoàng Như Tiếp chưa GPMB. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Khu đất mở rộng đường Hoàng Minh Đạo bắt đầu từ nút giao với đường Hoàng Như Tiếp. Khu vực này có một số nhà dân dính vào khu đất sắp thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Cơ bản khu đất này đi qua nhiều trụ sở công ty trên đường Hoàng Minh Đạo.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất kết thúc ở nút giao với đường Lâm Hạ.

6. Khu đất từ hồ Bồ Đề đến hồ Lâm Du

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Bồ Đề từ hồ Bồ Đề đến hồ Lâm Du với diện tích khoảng 3.817,102.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Khu đất có điểm đầu ở canh hồ Bồ Đề (Ngõ 135 Bồ Đề).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Khu đất thu hồi một phần nhà cửa hai bên đường Bồ Đề.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi mở đường kết thúc khi đến đoạn hồ Lâm Du.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).