Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất nối Huỳnh Tấn Phát - Thạch Bàn, gần ngõ 184 Thạch Bàn

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất nối đường Huỳnh Tấn Phát - Thạch Bàn, gần với ngõ 184 Thạch Bàn với diện tích 3.864,352 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường có điểm đầu ở đường Thạch Bàn, gần ngõ 184.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất này có đoạn đầu chạy song song với ngõ 184 Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất kết thúc ở đường Huỳnh Tấn Phát đối diện đường Công nghiệp 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

2. Khu đất từ ngõ 184 Thạch Bàn đến gần ngõ 134 Thạch Bàn

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất từ ngõ 184 Thạch Bàn đến gần ngõ 134 Thạch Bàn với diện tích khoảng 2.771,641 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế có điểm đầu tiếp giáp với khu mục 1, đoạn ngõ 184 Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất chạy song song với đường Thạch Bàn và ngõ 134.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất tiếp giáp với đường khu đất sắp thu hồi khác.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế ở phường Thạch Bàn.

3. Khu đất từ mục 1 đến ngõ 134 Thạch Bàn

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu từ mục 1 đến ngõ 134 Thạch Bàn, tiếp giáp với khu đất ở mục 2 với diện tích khoảng 1.967,747 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất này tiếp giáp với ngõ 134 Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Và đi qua ngõ 184 Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 18.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi để mở đường.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).