Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ nghĩa trang phường Ngọc Thụy đến đường Ngọc Thụy

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ nghĩa trang phường Ngọc Thụy đến đường Ngọc Thụy với diện tích khoảng 25.746,894 m2.

Khu đất này có điểm đầu giáp với đường từ Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh, qua KĐT Khai Sơn City. Khu đất đi qua nghĩa trang phường Ngọc Thụy. Khu đất này đi trùng với ngõ 604 Ngọc Thụy và kết thúc ở đường đê Ngọc Thụy.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thuy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm tuyến đường qua KĐT Khai Sơn City chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất này có điểm đầu tiếp giáp với đường qua KĐT Khai Sơn City, nối tiếp với tuyến đường hướng về Chung cư Đầm Nấm. Khu đất đi qua nghĩa trang phường Ngọc Thụy.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất đi trùng với ngõ 604 Ngọc Thụy, bên hông Học viện Hậu cần.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Đoạn cuối khu đất sắp thu hồi để mở đường chủ yếu thu hồi bên phía trái ngõ 604 Ngọc Thụy hướng về đường Ngọc Thụy.

2. Khu đất từ Khai Sơn Hill đến nghĩa trang phường Ngọc Thụy

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất từ Khai Sơn Hill đến nghĩa trang phường Ngọc Thụy với diện tích khoảng 3.774,488 m2. Khu đất này nối tiếp tuyến đường bên hông Khai Sơn Hill, đoạn Quảng trường mặt trời. Khu đất kết thúc ở khu dân cư trong ngõ 268 Ngọc Thụy, gần nghĩa trang phường Ngọc Thụy.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thuy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chưa xây dựng khu đô thị Khai Sơn Hill. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi ở phường Ngọc Thụy trên thực tế, nối tiếp tuyến đường ở Khai Sơn Hill.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất kết thúc đoạn khu dân cư bên hông nghĩa trang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi.

3. Khu đất thuộc nghĩa trang phường Ngọc Thụy

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất thuộc nghĩa trang phường Ngọc Thụy với diện tích khoảng 4.715,747 m2. Trên thực tế, đây là một đoạn của tuyến đường từ Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh. Đoạn thu hồi đất nằm ở khu vực nghĩa trang Ngọc Thụy cạnh Khai Sơn City.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chưa xây dựng KĐT Khai Sơn City. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên thực tế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Đây là một phần của nghĩa trang phường Ngọc Thụy.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).