Quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

6. Tuyến đường từ Him Lam Vĩnh Tuy đến Cổ Linh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên đáng chú ý có tuyến đường từ Him Lam Vĩnh Tuy đến đường Cổ Linh dài khoảng 384 m. Tuyến có điểm đầu ở lối vào dự án Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy, tuyến cắt đường Tư Đình và kết thúc ở đường Cổ Linh đoạn cách nút giao Tư Đình - Cổ Linh khoảng 180 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở dự án Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến đường này cắt ngách 163/3 Tư Đình và đường Tư Đình đoạn số 99.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Từ đường Tư Đình, tuyến đi qua khu cánh đồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên này kết thúc ở đường Cổ Linh.

7. Tuyến nối đường Tư Đình - Cổ Linh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên đáng chú ý có tuyến nối đường Tư Đình - Cổ Linh dài khoảng 260 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Tư Đình đoạn đối diện số 145 Tư Đình. Tuyến kết thúc ở đường Cổ Linh đoạn đối diện đường từ Cổ Linh vào Hồ Vục.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở đường Tư Đình đoạn đối diện số 145 Tư Đình.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến kết thúc ở đường Cổ Linh đoạn đối diện đường từ Cổ Linh vào Hồ Vục.

8. Tuyến đường trùng với ngõ 163 Tư Đình, bên hông Him Lam Vĩnh Tuy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên đáng chú ý có tuyến đường trùng với ngõ 163 Tư Đình, bên hông Him Lam Vĩnh Tuy dài khoảng 265 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến đường này đi trùng và mở rộng một đoạn ngõ 163 Tư Đình.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên đi qua một số nhà dân.

 

Quy hoạch
 
chọn