Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường nối Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Thời Trung

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có tuyến đường nối Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Thời Trung dài khoảng 510 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Huỳnh Tấn Phát, cách nút giao Nguyễn Văn Linh -  Sài Đồng khoảng 40 m. Tuyến chạy song song với đường Nguyễn Văn Linh, kết thúc ở đường Thạch Bàn đối diện với Nguyễn Thời Trung.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở đường Huỳnh Tấn Phát, cách nút giao Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng khoảng 40 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến chạy song song với đường Nguyễn Văn Linh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến chạy song song với đường Nguyễn Văn Linh, kết thúc ở đường Thạch Bàn đối diện với Nguyễn Thời Trung.

7. Tuyến trùng với ngõ 6 Thạch Bàn, nối Huỳnh Tấn Phát và đường mục 6

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có tuyến trùng với ngõ 6 Thạch Bàn, nối đường Huỳnh Tấn Phát với đường mục 6 dài khoảng 500 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn cách nút giao Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh khoảng 410 m. Tuyến đi trùng với ngõ 6 Thạch Bàn và kết thúc ở đường mục 6, đoạn cách đường Thạch Bàn khoảng 215 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Tuyến có điểm đầu ở đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn cách nút giao Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh khoảng 410 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến đi trùng với ngõ 6 Thạch Bàn và kết thúc ở đường mục 6, đoạn cách đường Thạch Bàn khoảng 215 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

8. Tuyến nối đường mục 7 với Thạch Bàn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có tuyến nối đường mục 7 với đường Thạch Bàn dài khoảng 156 m. Đây là tuyến đường đi xuyên qua Công viên Thach Bàn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.