Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất nối đường La Thành - Phạm Huy Thông

 Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất nối đường La Thành - Phạm Huy Thông với diện tích khoảng 743,444 m2, dài khoảng 40 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi đối diện lối vào BV Nhi Trung ương.

 Khu đất này khá nhỏ.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

11. Khu đất nối ngõ 575 Kim Mã - Phạm Huy Thông

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh đáng chú ý có  khu đất nối ngõ 575 Kim Mã - Phạm Huy Thông với diện tích khoảng 846,001 m2, dài khoảng 57 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 Khu đất sắp thu hồi gần nút  giao La Thành - ngõ 575 Kim Mã.

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

12. Khu đất thu hồi làm Vành đai 1

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh đáng chú ý có khu đất thu hồi làm Vành đai 1 với diện tích khoảng 54.942,160 m2, dài khoảng 760 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).    

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).    

 Đây là khu đất thu hồi làm Vành đai 1 từ nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

 Khu đất thu hồi phần lớn bên phía BV Nhi Trung ương.

 Khu đất kết thúc ở đường Cầu Giấy.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)