Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

  Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google). 

 

7. Khu đất từ đường Thành Công đến gần La Thành

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thành Công, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Thành Công đến gần La Thành với diện tích khoảng 8.669,250 m2, dài khoảng 400 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Thành Công. 

  Khu đất đi qua nhiều nhà tập thể cũ. 

  Đoạn qua THCS Thành Công. 

 

  Khu đất kết thúc ở đường Vành đai 1 theo quy hoạch, gần đường La Thành. 

8. Khu đất đi qua bên hông chợ Thành Công

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công đáng chú ý có khu đất đi qua chợ Thành Công với diện tích khoảng 3.466,024m2, dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Khu đất sắp thu hồi trên thực tế tiếp giáp mục 7, đoạn lối vào chợ Thành Công. 

 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế. 

 

9. Khu đất trùng một phần ngõ 14 Nguyên Hồng

Khu đất  sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công đáng chú ý có khu đất  trùng với một phần ngõ 14 Nguyên Hồng với diện tích khoảng 1.073,025 m2, dài khoảng 120 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế. 

 

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)