Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất mở rộng đường Phan Kế Bính

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Phan Kế Bính với diện tích khoảng 14.994 m2, dài khoảng 443 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Khu đất sắp thu hồi mở rộng đường Phan Kế Bính có điểm đầu ở nút giao Phan Kế Bính - Bưởi.

Khu đất này đi qua nhiều nhà dân.

 

Và kết thúc tại nút giao Linh Lang - Phan Kế Bính.

2. Khu đất mở rộng đường Linh Lang

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Linh Lang với diện tích khoảng 4.744,810 m2, dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất mở rộng đường Linh Lang từ nút giao với đường Phan Kế Bính.

 

 Khu đất mở rộng hướng về đường Đội Cấn.

 Khu đất kết thúc ở nút giao Đội Cấn - Linh Lang.

3. Khu đất mở rộng ngõ 35 Kim Mã Thượng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 35 Kim Mã Thượng với diện tích khoảng 2.641,018 m2, dài khoảng 175 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi mở rộng ngõ 35 về hai bên.

 Khu đất nối Kim Mã Thượng và Phan Kế Bính.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)