Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 14)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

40. Khu đất đối diện trường mầm non Hoa Sen

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất đối diện trường mầm non Hoa Sen với diện tích khoảng 3.405,936 m2, dài khoảng 250 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 14) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 14) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 14) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở ngõ 53 Đức Giang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 14) - Ảnh 4.

Đoạn qua ngách 97/17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 14) - Ảnh 5.

 

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 14) - Ảnh 6.

 

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 14) - Ảnh 7.

Khu đất kết thúc đoạn vườn hoa đối diện trường mầm non Hoa Sen.

 

41. Khu đất từ trường mầm non Hoa Sen đến Khu nhà ở Him Lam New Star

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất từ trường mầm non Hoa Sen đến Khu nhà ở Him Lam New Star với diện tích khoảng 2.095,590 m2, dài khoảng 134 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế. 

42. Khu đất trùng với ngõ 99 Đức Giang

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 99 Đức Giang với diện tích khoảng 6.893,178 m2, dài khoảng 346 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 

 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế. 

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)