Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

31. Khu đất từ vườn hoa Thượng Thanh qua chung cư Rice City

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ vườn hoa Thượng Thanh qua chung cư Rice City với diện tích khoảng 19.362,948 m2, dài khoảng 700 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở bên hông vườn hoa Thượng Thanh, gần với Khai Sơn City.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua khu vực nghĩa trang bên hông Rice City.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc ở tuyến đường quy hoạch gần đường sắt.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

32. Khu đất từ THCS Ngọc Thụy đến mục 31

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất từ THCS Ngọc Thụy đến mục 31 với diện tích khoảng 8.220,819 m2, dài khoảng 517 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 11.

Khu đất có điểm đầu bên hông trường THCS Ngọc Thụy, đoạn đầu đã thu hồi mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc ở khu đất tại mục 31.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

33. Khu đất từ mục 31 sang Khai Sơn City

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất từ điểm đầu của mục 31 đến Khai Sơn City với diện tích khoảng 6.920,280 m2, dài khoảng 220 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)