Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất thu hồi làm đường 40 m

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất thu hồi làm tuyến đường 40 m từ ngõ 2 Ngọc Thụy đến đầu ngõ 264 Ngọc Thụy với diện tích khoảng 27.327,190 m2, dài khoảng 1,026 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất này trên thực tế đang thu hồi làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Đoạn ngõ 2 Ngọc Thụy, gần hồ Tai Trâu chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Khu vực ngõ 2 Ngọc Thụy hầu như chưa GPMB.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Đoạn gần ngõ 264 Ngọc Thụy giải phóng một phần.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Đoạn tiếp giáp đường Ngọc Thụy vẫn còn nhiều nhà dân chưa thu hồi.

11. Khu đất trùng với ngõ 66 Ngọc Thụy

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất trung với ngõ 66 Ngọc Thụy, nối đường Ngọc Thụy với đường mục 10 với diện tích khoảng 14.230,686 m2, dài khoảng 430 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu trùng với ngõ 66 Ngọc Thụy.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Điểm cuối đi qua khu vực Nhà hàng sinh thái Nắng ban mai.

12. Khu đất trùng với một phần ngõ 252 Ngọc Thụy

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất trùng với một phần ngõ 252 Ngọc Thụy với diện tich khoảng 1.799,563 m2, dài khoảng 120 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)