Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất mở rộng đường Vũ Xuân Thiều 

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Sài Đồng, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Vũ Xuân Thiều từ QL5 đến ngõ 95 với diện tích khoảng 7.403,124 m2, dài khoảng 300 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng đường Vũ Xuân Thiều có điểm đầu gần QL5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Khu đất chủ yếu mở rộng phía bên trái, hướng từ QL5 vào.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Khu đất kết thúc ở đoạn ngõ 95 Vũ Xuân Thiều.

8. Khu đất từ đường Vũ Xuân Thiều đến ao Sài Đồng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng đáng chú ý có khud dất từ đường Vũ Xuân Thiều đến ao Sài Đồng với diện tích khoảng 2.378,557 m2, dài khoảng 200 m. Khu đất này trùng với ngõ 53 Vũ Xuân Thiều.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trùng với ngõ 53 Vũ Xuân Thiều.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Khu đất mở rộng ngõ 53 về phía bên phải, hướng từ đường Vũ Xuân Thiều đi ao Sài Đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc ở ao Sài Đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

9. Khu đất mở rộng một phần đường Cầu Bây

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng đáng chú ý có khu đất mở rộng một phần đường Cầu Bây với diện tích khoảng 4.105,952 m2, dài khoảng 280 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)