Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

25. Khu đất từ ngõ 97 Đức Giang đến gần đường Ngô Gia Tự

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ ngõ 97 Đức Giang đến gần đường Ngô Gia Tự (khoảng giữa THPT Lý Thường Kiệt và THCS Thượng Thanh) với diện tích khoảng 25.892,745 m2, dài khoảng 875 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở ngõ 97 Đức Giang, tiếp giáp với tuyến đường nối Ngọc Thụy - KĐT mới Thượng Thanh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 5.

Khu đất chủ yếu đi qua khu vực các bãi tập kết vật liệu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 7.

Khu đất kết thúc ở tuyến đường giữa trường THCS Thượng Thanh và THPT Lý Thường Kiệt.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn từ ngõ 94 Thượng Thanh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 9.

Đoạn qua hai trường học đã thu hồi một phần.

26. Khu đất trước mặt trường THPT Lý Thường Kiệt

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất trước mặt trường THPT Lý Thường Kiệt với diện tích khoảng 4.268,742 m2, dài khoảng 160 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh nhìn trên thực tế.

27. Khu đất mở rộng ngõ 44 Đức Giang từ Nam Đuống hướng về Tiểu học Đức Giang

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 44 Đức Giang đoạn từ Nam Đuống hướng về Tiểu học Đức Giang với diện tích khoảng 4.767,276 m2, dài khoảng 260 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi mở đường sẽ mở rộng ngõ 44 từ đường Nam Đuống.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi làm đường đi qua một số nhà dân.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).