Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường Hội Xá kéo dài đến QL1A

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất làm đường Hội Xá kéo dài đến QL1A với diện tích khoảng 13.742,137 m2, dài khoảng 320 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Hội Xá là tuyến đường đi qua KĐT Vinhomes Riverside. Theo quy hoạch, tuyến đường này kéo dài đến QL1A.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Tuyến đường này còn đoạn cuối chưa thu hồi để hoàn thiện.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi hoàn thiện đường Hội Xá nhìn từ đường Trần Danh Tuyên.

2. Khu đất bên hông Công ty Kim khí Thăng Long

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có khu đất bên hông Công ty Kim khí Thăng Long nối với đường Vũ Xuân Thiều với diện tích khoảng 8.905,145 m2, dài khoảng 440 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở khu vực Công ty CP Nhựa Hà Nội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Và kết thúc ở đường Vũ Xuân Thiều.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Đoạn đầu của khu đất đã mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất còn một phần chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Đoạn cuối khu đất, gần đường Vũ Xuân Thiều có nhiều nhà dân.

3. Khu đất kéo dài đường Đinh Đức Thiện đến Phúc Lợi

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có khu đất kéo dài đường Đinh Đức Thiện đến Phúc Lợi với diện tích khoảng 6.044,458 m2, dài khoảng 320 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 18.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi ở phường Phúc Lợi trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).