Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ đường Vũ Đức Thận đến ngõ 9 Nguyễn Văn Linh

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Vũ Đức Thận đến ngõ 9 Nguyễn Văn Linh với diện tích khoảng 3.694,519 m2, dài khoàng 250 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Việt Hưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế đã thu hồi một phần để làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Đoạn đã thu hồi làm đường gần như hoàn thiện.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất này còn đoạn cuối tiếp giáp với ngõ 9 Nguyễn Văn Linh, đoạn đối diện Kho TikiNow chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất.

2. Khu đất nối đường Đoàn Khuê với ngách 161/64 Hoa Lâm

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Việt Hưng đáng chú ý có khu đất nối đường đường Đoàn Khuê với ngách 161/64 Hoa Lâm với diện tích khoảng 19.184,646 m2, dài khoảng 650 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Việt Hưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất có điểm đầu ở nút giao Nguyễn Cao Luyện - Đoàn Khuê.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất được giải phóng mặt bằng làm đường một phần.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Đoạn cuối khu đất chưa thu hồi.

3. Khu đất từ ngách 4/3 Ô Cách đến ngõ 104 Việt Hưng 

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Việt Hưng đáng chú ý có khu đất từ ngách 4/3 Ô Cách đến ngõ 104 Việt Hưng với diện tích khoảng 17.582,357 m2, dài khoảng 750 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Việt Hưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở ngách 4/3 Ô Cách. Đây là một phần của tuyến đường nối từ Ngô Gia Tự đến Chu Huy Mân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất này có phần lớn đang là bãi đỗ xe.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 18.

Khu đất đi qua Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng hướng về Chu Huy Mân.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).