Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất từ đường Lý Sơn đến Tổng kho xăng dầu Đức Giang

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Lý Sơn đến Tổng kho xăng dầu Đức Giang với diện tích khoảng 59.023,863 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở cuối ngõ 97 Đức Giang, gần đường Lý Sơn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 5.

Khu đất thu hồi đi trùng với ngõ 97 và một phần nhà tại đây.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 6.

Khu đất nhìn từ đường Đức Giang, đoạn đi qua gần dự án chung cư Bình Minh Garden.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 7.

Khu đất này đi qua khá nhiều nhà gân ở đoạn trường Tiểu học Đức Giang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 8.

Từ khu vực Tổng kho xăng dầu Đức Giang, khu đất này đã giải phóng và làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 9.

Khu đất kết thúc gần Tổng kho xăng dầu Đức Giang.

17. Khu đất từ đường nối Ngọc Thụy với KĐT mới Thượng Thanh đi nghĩa trang Đức Hòa

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất từ đường nối Ngọc Thụy với KĐT mới Thượng Thanh đi nghĩa trang Đức Hòa với diện tích khoảng 3.189,655 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 12.

Khu đất trên thực tế mở rộng đường hiện hữu đến nghĩa trang Đức Hòa.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 13.

Đoạn tiếp giáp với đường nối Ngọc Thụy - KĐT mới Thượng Thanh.

18. Khu đất bên hông trường THCS Thanh Am

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất bên hông trường THCS Thanh Am kéo dài đến đường nối Ngọc Thụy - KĐT mới Thượng Thanh với diện tích khoảng 7.234,806 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 17.

Khu đất này kéo dài tuyến đường bên hông THCS Thanh Am đến đường nối Ngọc Thụy - KĐT mới Thượng Thanh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 18.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).