Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất từ Ngô Gia Tự đến đường Nam Đuống

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Ngô Gia Tự đến Nam Đuống (đoạn đầu ngõ 575 Ngô Gia Tự, qua kho xăng dầu Đức Giang, kết thúc ở gần Tiểu học Thanh Am) với diện tích khoảng 45.544,793 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh có điểm đầu ở đường Ngô Gia Tự, gần đầu ngõ 575.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua đường tàu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Đoạn qua bên hông Tổng kho xăng dầu Đức Giang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Tuyến đường này cắt qua đường nối Ngọc Thụy - KĐT Thượng Thanh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Tuyến kết thúc ở gần ngõ 142 Nam Đuống.

14. Khu đất từ Đặng Vũ Hỷ qua trường THCS Thanh Am

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất từ Đặng Vũ Hỷ qua trường THCS Thanh Am, kết thúc ở khu đất tại mục 13 với diện tích khoảng 11.581,288 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ phía cầu Đuống.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn từ đường Đức Giang.

15. Khu đất nối THCS Thanh Am với đường mục 14

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Đức Giang đáng chú ý có khu đất nối THCS Thanh Am với đường mục 14 với diện tích khoảng 1.636,818 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 15.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 16.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi làm đường ở phường Thượng Thanh.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).