Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất kéo dài ngõ 211 Bát Khối

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất kéo dài ngõ 211 Bát Khối với diện tích khoảng 1.548,915 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở cuối ngõ 211 Bát Khối hiện tại, đoạn trường Mầm non Long Biên A.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi làm đường đi qua nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Khu đất này kết thúc ở đường Phố Trạm kéo dài.

8. Khu đất đối diện AEON Mall Long Biên

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất đối diện AEON Mall Long Biên với diện tích khoảng 18.730,687 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Khu đất có một phần chạy song song đường Cổ Linh, từ ngõ 206.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Khu đất kéo dài đến ngõ 216 đường Cổ Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Khu đất thu hồi nhiều nhà tạm thuộc phường Long Biên.

9. Khu đất giữa đường Cổ Linh và Tiểu học Đoàn Kết

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất ở giữa đường Cổ Linh và trường Tiểu học Đoàn Kết với diện tích khoảng 6.712,023 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi mở đường tính từ ngõ 216 Cổ Linh, bên hông trường Tiểu học Đoàn Kết.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Khu đất kết thúc ở phía sau trường Tiểu học Đoàn Kết, tiếp giáp với khu đất thu hồi làm đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).