Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất từ đường Huỳnh Tấn Phát đến hồ Thạch Bàn

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Huỳnh Tấn Phát đến hồ Thạch Bàn với diện tích khoảng 7.052,759 m2. Khu đất này có một đoạn đi trùng với ngõ 6 Thạch Bàn.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn cách QL5 khoảng 360 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất đi trùng và mở rộng ngõ 6 Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Khu đất này theo quy hoạch sẽ thu hồi một số nhà dân ở ngõ 6 Thạch Bàn cà kết thúc ở hồ Thạch Bàn khi giao với tuyến đường gom QL5 (theo quy hoạch).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ trên cao, trong đó phần lớn đi qua nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Khu đất sẽ mở đường nối từ Huỳnh Tấn Phát đến hồ Thạch Bàn.

8. Khu đất nối Nguyễn Thời Trung - Huỳnh Tấn Phát

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất nối đường Nguyễn Thời Trung với Huỳnh Tấn Phát, chạy dọc QL5 với diện tích khoảng 9.390,662 m2.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất có điểm đầu gần nút giao Huỳnh Tấn Phát - QL5 -Sài Đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Đây là khu đất chạy dọc đường QL5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc ở nút giao Thạch Bàn - Nguyễn Thời Trung.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

9. Khu đất qua hồ Thạch Bàn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất qua hồ Thạch Bàn với diện tích khoảng 2.095,947 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).