Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất từ ngõ 12 Thạch Bàn đến ngõ 134 Thạch Bàn

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Thạch Bàn đoạn hồ Thạch Bàn (ngõ 12 Thạch Bàn) đến ngõ 134 Thạch Bàn với diện tích khoảng 3.130,637 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở Hà Nội. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn từ ngõ 134 Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất này đi qua nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu đất thông sang ngõ 12 Thạch Bàn đoạn hồ Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc đoạn bên hông ngõ 12 Thạch Bàn.

5. Khu đất tiếp giáp mục 4 đến ngõ 6 Thạch Bàn

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất tiếp giáp mục 4 đến ngõ 6 Thạch Bàn với diện tích khoảng 1.838,211 m2. Khu đất này cơ bản chạy dọc ngõ 12 Thạch Bàn.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh, bên hông hồ Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất trên thực tế ở đoạn đầu ngõ 12 Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc ở ngõ 6 Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

6. Khu đất thu hồi, mở rộng ngõ 134 Thạch Bàn

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất thu hồi mở rộng ngõ 134 Thạch Bàn từ đầu ngõ đến đoạn giao với ngõ 6 Thạch Bàn với diện tích khoảng 4.269,455 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Sơ đồ đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Khu đất thu hồi một phần nhà trong ngõ 134 Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Khu đất thu hồi mở rộng ngõ 134.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi mở đường kết thúc ở đoạn ngõ 6 Thạch Bàn.

 (- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).