Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ đường Nguyễn Bặc đến gần THCS Văn Điển, BV Nội tiết Trung ương

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Nguyễn Bặc đến gần THCS Văn Điển với diện tích khoảng 3.201,958 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Nguyễn Bắc, đoạn gần với dự án Tincom Pháp Vân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Đoạn đầu khu đất chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất sắp thu hồi đi qua khu vực xóm Đồng A, Cổ Điển, Tứ Hiệp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Đoạn cuối khu đất nối với đường qua THCS Văn Điển.

2. Khu đất từ đường Nguyễn Bặc đến KĐT mới Tứ Hiệp

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có khu đất từ đường Nguyễn Bặc đến KĐT mới Tứ Hiệp với diện tích khoảng 6.209,923 m2.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất có điểm đầu ở đường Nguyễn Bặc, đoạn nút giao đường Tứ Hiệp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất đi trùng với một đoạn ngõ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất đi phía sau trường Tiểu học Tứ Hiệp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Kết thúc khi nối vào đoạn đường hiện hữu ở KĐT mới Tứ Hiệp.

3. Khu đất từ trạm y tế xã Tứ Hiệp đến KĐT mới Tứ Hiệp

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có khu đất từ trạm y tế xã này đến KĐT mới Tứ Hiệp với diện tích khoảng 2.275,676 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).