Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ Him Lam Vĩnh Tuy đến đường Tư Đình

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy đến đường Tư Đình với diện tích khoảng 4.770,129 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh về tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường nối từ Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy đang xây dựng ra đường Tư Đình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua ngách 163/3 Tư Đình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường kết thúc ở đường Tư Đình sau khi đi qua một số nhà dân.

2. Khu đất từ đường Tư Đình đến Cổ Linh

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất từ đường Tư Đình (đối diện khu mục 1) đến Cổ Linh với diện tích khoảng 1.865,758 m2.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi này đối diện với khu ở mục 1 qua đường Tư Đình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng và kết thúc ở đường Cổ Linh.

3. Khu đất trùng với ngõ 163 Tư Đình

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 163 Tư Đình, dẫn vào Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy với diện tích khoảng 4.640,147 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Đây là khu đất thu hồi để làm đường từ đường Đàm Quang Trung vào Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất này cơ bản đi trùng với một đoạn ngõ 163 Tư Đình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 18.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường đi qua một số nhà dân.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).