Quy hoạch

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ đường Hoàng Công đến đường trục phía Nam

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. 

Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Hoàng Công (đoạn chung cư Mipec City View) đến đường trục phía Nam với diện tích khoảng 12.277,203 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm Mipec City View chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế có điểm đầu ở đường Hoàng Công, cạnh Mipec City View.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất này trên thực tế đã thu hồi và làm đường ở giữa.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi đoạn qua khu đất dịch vụ Kiến Hưng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc ở đường trục phía Nam gần nút giao đường Văn Khê.

2. Khu đất phía sau Mipec City View

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng đáng chú ý có khu đất phía sau Mipec City View từ đường Hoàng Công đến khu vực liền kề của Mipec với diện tích khoảng 10.025,598 m2. Trên thực tế, khu đất này đã thu hồi gần hết để làm đường.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để làm đường ở phường Kiến Hưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm Mipec City View chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế phía sau Mipec City View.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Trên thực tế, khu đất này đã thu hồi gần hết để làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi chỉ còn đoạn ngắn.

3. Khu đất từ đường trục phía Nam đến đường Hoàng Công

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng đáng chú ý có khu đất từ đường trục phía Nam đến đường Hoàng Công với diện tích khoảng 7.995,801 m2. Đây là khu đất có điểm đầu là lối vào trường tiểu học Mậu Lương.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chưa xây dựng trường Tiểu học Mậu Lương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Trên thực tế, khu đất này đã thu hồi phần lớn để làm đường vào khu đất dịch vụ Kiến Hưng và trường Tiểu học Mậu Lương.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 18.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 19.

Khu đất này đã thu hồi và làm đường gần hết.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 20.

Khu đất sắp thu hồi mở đường chỉ còn đoạn ngắn tiếp giáp với đường Hoàng Công.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).


Quy hoạch
 
chọn