Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất thu hồi làm Vành đai 2,5 đoạn từ chung cư 789 đến đường Nguyễn Hoàng Tôn

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất thu hồi làm Vành đai 2,5 đoạn từ chung cư 789 đến đường Nguyễn Hoàng Tôn với diện tích khoảng 32.247,007 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chung cư 789 đang xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở đoạn chung cư 789.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất này đi trùng với đầu ngoc 126 Xuân Đỉnh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất sắp thu hồi đi qua nhiều nhà dân trong ngõ 126.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường kết thúc ở đường Nguyễn Hoàng Tôn, đối diện cổng vào Ciputra.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi làm đường Vành đai 2,5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

2. Khu đất từ đường Phạm Văn Đồng đến KĐT Tây Hồ Tây

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất từ đường Phạm Văn Đồng đến KĐT Tây Hồ Tây với diện tích khoảng 40.147,324 m2. Khu đất này có điểm đầu ở đường Phạm Văn Đồng, đối diện đường số 23 ở KĐT TP Giao lưu. Khu đất đi trùng với sông Cầu Đá và kết thúc ở KĐT Tây Hồ Tây.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm đường Phạm Văn Đồng chưa thi công đường trên cao. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Phạm Văn Đồng đoạn đối diện với đường số 23 ở KĐT TP Giao lưu; khu đất này đi trùng với sông Cầu Đá.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất đi qua đoạn ngõ 488 Trần Cung.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất nối đường Phạm Văn Đồng với KĐT Tây Hồ Tây.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Đoạn cuối khu đất tiếp giáp với khu dân cư đã thu hồi và làm đường.

3. Khu đất từ đường Hoàng Tăng Bí đến Nguyễn Đình Tứ

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất làm đường nối Hoàng Tăng Bí với Nguyễn Đình Tứ với diện tích khoảng 34.175,360 m2. Khu đất này bên hông ĐH Y tế Cộng đồng đến đường Nguyễn Đình Tứ đoạn trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 18.

Khu đất sắp thu hồi mở đường bên hông ĐH Y tế Công Cộng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 19.

Đây là khu đất thu hồi thuộc KĐT Bắc Cổ Nhuế - Chèm.

 

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 20.

Khu đất thu hồi nối thông sang đường Nguyễn Đình Tứ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 21.

Khu đất nhìn từ đường Nguyễn Đình Tứ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 22.

Khu đất kết thúc ở đường Nguyễn Đình Tứ, đoạn trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).