Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất từ đường Đặng Vũ Hỷ đến Nam Đuống

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Đặng Vũ Hỷ đến Nam Đuống với diện tích khoảng 7.856,547 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Đặng Vũ Hỷ, đối diện ngoc 39.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất này chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Đoạn cuối khu đất kết thúc ở đường Nam Đuống.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi nhìn từ đường 40 m nối Ngọc Thụy - Thượng Thanh.

11. Khu đất kéo dài ngõ 7 Đặng Vũ Hỷ đến ngõ 575 Ngô Gia Tự

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất kéo dài ngõ 7 Đặng Vũ Hỷ đến ngõ 575 Ngô Gia Tự với diện tích khoảng 10.355,815 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thuo(Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế trùng với ngõ 7 Đặng Vũ Hỷ và đang thi công đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Khu đất này thu hồi và thi công đường đến đoạn ngách 165/2 Thanh Am.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn từ ngõ 575 Ngô Gia Tự.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Khu đất kết thúc đoạn ngõ 575 Ngô Gia Tự.

12. Khu đất kéo dài đường Thanh Am

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất kéo dài đường Thanh Am với diện tích khoảng 1.969,174 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 18.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

 

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).