Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem thêm: Thông tin đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

12. Tuyến đường từ Đàm Quang Trung vào Him Lam Vĩnh Tuy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên đáng chú ý có tuyến đường từ Đàm Quang Trung vào Him Lam Vĩnh Tuy dài khoảng 830 m. Trên thực tế đây là ngõ 163 Tư Đình nối từ đường Đàm Quang Trung vào dự án trên hiện còn một đoạn chưa thi công mở rộng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở trên thực tế đã mở rộng một đoạn ra đường Đàm Quang Trung.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Tuyến còn một đoạn ngắn nối vào dự án Him Lam Vĩnh Tuy chưa GPMB.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Tuyến đi qua một số nhà dân ở khu vực ngõ 163 Tư Đình.

13. Ngõ 279 Thạch Bàn nối dài đến ngõ 98 Đàm Quang Trung

Đướng sẽ mở mở theo quy hoạch ở phường Long Biên đáng chú ý có tuyến đường kéo dài ngõ 279 Thạch Bàn đến ngõ 98 Đàm Quang Trung dài khoảng 500 m. Tuyến này kết thúc ở ngõ 98 Đàm Quang Trung đoạn gần số nhà 93.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch kéo dài ngõ 279 Thạch Bàn đến ngõ 98 Đàm Quang Trung dài khoảng 500 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Tuyến đi qua khá nhiều nhà tạm của phường Long Biên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Tuyến này kết thúc ở ngõ 98 Đàm Quang Trung đoạn gần số nhà 93.

14. Đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài đến Bát Khối

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên đáng chú ý có tuyến đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài đến Bát Khối, dài khoảng 412 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Tuyến đường này trên thực tế là đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài và mở rộng, cắt qua đường Thạch Bàn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Tuyến đi qua khu vực chợ Thạch Bàn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Đoạn cuối tuyến mở rộng đường Thạch Bàn hiện tại và kết thúc ở đường Bát Khối.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Toàn cảnh khu vực đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài đến Bát Khối.