Quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

6. Tuyến đường nối Lê Trọng Tấn, qua Geleximco B với đường 72

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội đáng chú ý có tuyến đường nối Lê Trọng Tấn, qua Geleximco B với đường 72 dài khoảng 374 m. Tuyến đường này chạy dọc theo đường tàu qua Geleximco B và cơ bản đã xây dựng còn đoạn cuối thông ra đường 72.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở đường Lê Trọng Tấn, đi qua Geleximco B.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến chạy giữa Geleximco B và đường tàu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến đường này cắt đường 72 đoạn đối diện đường Đồng Tiến.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Tuyến đường nhìn từ đường Lê Trọng Tấn.

7. Tuyến chạy song song đường Đồng Tiến

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội đáng chú ý có tuyến chạy song song với đường Đồng Tiến, đối diện qua đường tàu. Tuyến bắt đầu từ đường 72, chạy song song đường Đồng Tiến đến khi hết địa bàn phường Dương Nội.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Tuyến có điểm đầu ở đường 72, gần đường tàu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến chạy song song với đường Đồng Tiến.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Và kết thúc khi hết địa bàn phường Dương Nội. Theo quy hoạch tuyến đường này sẽ đi qua địa bàn xã La Phù.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến đường nhìn từ Vành đai 3,5.

 

8. Tuyến đường từ Geleximco B đến đường 72

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội đáng chú ý có tuyến đường từ Geleximco B đến đường 72 dài khoảng 210 m. Tuyến đường này theo quy hoạch nối từ Vinhomes Smart City qua Geleximco B đến đường 72.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Tuyến đường nhìn từ Vinhomes Smart City.

 

 

Quy hoạch
 
chọn