Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Đường từ Hoàng Sa đến đê tả sông Hồng, song song với Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường từ Hoàng Sa đến đê tả sông Hồng, song song với Võ Nguyên Giáp dài khoảng 1,18 km. Tuyến có diểm đầu ở đường quy hoạch tại mục 4, cách đường Hoàng Sa khoảng 150 m. Tuyến chạy song song với đường Võ Nguyên Giáp và kết thúc ở gần đê tả sông Hồng khoảng 50 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Tuyến đường này có điểm đầu gần đường Hoàng Sa, tuyến chạy song song đường Võ Nguyên Giáp, cắt đường Cầu Ranh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến đi qua đường Cầu Ranh đoạn cách UBND xã Vĩnh Ngọc khoảng 230 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến kết thúc ở gần đường đê tả sông Hồng đoạn cách cầu Nhật Tân khoảng 450 m.

8. Tuyến đường nối Phương Trạch đến gần Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường nối phương Trạch đến gần Võ Nguyên Giáp dài khoảng 1,1 km. Tuyến có điểm đầu trùng với đường Cầu Ranh, giao với đường Phương Trạch đoạn trường Mầm non Vĩnh Ngọc. Tuyến cắt đường mục 2 ở hồ gần UBND xã Vĩnh Ngọc và kết thúc đoạn cách đường Võ Nguyên Giáp khoảng 150 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Tuyến đường sẽ mở trên thực tế đối diện trường mầm non Phương Trạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Tuyến đi qua đường mục 8 và kết thúc gần đường Võ Nguyên Giáp.

9. Tuyến nối đường Cầu Ranh với đường ở mục 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến nối đường Cầu Ranh với đường mục 4 dài khoảng 730 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Cầu Ranh đoạn hết khu dân cư (tình từ đường Phương Trạch hướng về UBND xã Vĩnh Ngọc). Tuyến giao với đường 6 và kết thúc ở đường mục 4 đoạn cách đường 6 khoảng 100 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Tuyến có điểm đầu ở đường Cầu Ranh đoạn hết khu dân cư (tình từ đường Phương Trạch hướng về UBND xã Vĩnh Ngọc).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Tuyến giao với đường 6 và kết thúc ở đường mục 4 đoạn cách đường 6 khoảng 100 m.