Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường từ chân cầu vượt An Khánh đến Vành đai 3,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức đáng chú ý có tuyến từ chân cầu vượt An Khánh đến Vành đai 3,5 dài khoảng 867 m. Tuyến đi bên hông KĐT Bắc An Khánh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở chân cầu vượt An Khánh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Đây là tuyến đường bên hông KĐT Bắc An Khánh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến kết thúc ở Vành đai 3,5 đang xây dựng.

5. Tuyến đường từ Vành đai 3,5 qua trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến đường từ Vành đai 3,5 qua trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội đến đường từ cầu vượt An Khánh đến KCN Lại Yên dài khoảng 635 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Đây là tuyến đường bên hông trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội, nối Vành đai 3,5 đang xây dựng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Đoạn qua trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội đã xây dựng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đường này còn đoạn cuối thông ra đường từ cầu vượt An Khánh vào KCN Lại Yên.

6. Tuyến từ mục 5 đến KCN Lại Yên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến nối đường mục 5 với KCN Lại Yên dài khoảng 350 m. Trong đó, đoạn thuộc xã An Khánh dài khoảng 170 m. Tuyến có điểm đầu ở đoạn trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội (đoạn đường mục 5 đã thi công). Tuyến kết thúc ở đoạn đường đôi trong KCN Lại Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến đường trên thực tế thuộc xã An Khánh từ đường mục 5 đến sát KCN Lại Yên.